Links:

* * * * * * * * * *

SITE
RADIO AMOUR
(Frans)

* * * * * * * * * *

BLAD
«LE ROYAUME»

(Frans)

* * * * * * * * * *

OP HET
KONINKRIJK
VAN DE LIEFDE

* * * * * * * * * *

SPIRI-MARIA
CENTRUM

* * * * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 


e-mail


Nieuw

Het laatste nummer van «Le Royaume»
(Frans)

* * *

Dagelijkse mis
op site:
«Radio Amour»
(Frans)

 

 

 

 

 

 Een providentieel Werk
van
universele draagwijdte

INLEIDING"De Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren is een leken- en communautaire beweging die alle levenstaten en alle godsdiensten omvat; die doorheen alle lagen van de samenleving gaat; waarvan de bevoegdheden zich van het urbanisme tot de vaderlandsliefde, enz. uitstrekt, door administratieve, economische en maatschappelijke maatregelen aan te passen, met eerbiediging van de rechten en plichten van de persoon, zijn vrijheid verdedigend waarbij ieder verantwoordelijk blijft voor zijn daden met zijn gevolgen.

De Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren zal dus alle gelederen van de samenleving omvatten: de christelijke leken en een minderheid aan priesters en religieuzen, die trouw zijn gebleven aan hun roeping. Het zullen ermee verbonden leken zijn, met een religieuze ziel, die het welzijn van ieder zullen tonen, in een geheel van maatregelen die een harmonieuze, verstandige en menselijke ontwikkeling toestaan, ondersteund door een spiritualiteit die op de Tien Geboden en het Evangelie is gericht." (Moeder Paul-Marie)

 


© Alle rechten voorbehouden: De Gemeenschap van de Vrouwe van alle Volkeren